OBCHODY 105 ROCZNICY URODZIN PANI HELENY

W niedzielę 2 września 2007 roku nasza zasłużona parafianka Helena Kiernożycka zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z okazji 105 rocznicy urodzin została odznaczona Orderem Marii Magdaleny II stopnia. W związku z tym uroczystym wydarzeniem naszą parafię odwiedził Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Helena Czajkowska-Kiernożycka urodziła się 30 sierpnia 1902 roku w Klecku k/ Nieśweża (Białoruś). Dzieciństwo spędziła w Klecku, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły zamieszkała u rodziny w Petersburgu uczęszczając do żeńskiego gimnazjum. Wraz z wybuchem Rewolucji Październikowej w 1917 roku powraca do domu. W 1922 roku poślubiła ziemianina Witaliusza Kiernożyckiego i zamieszkała w Zaostrowieczu. Z Witaliszem Kiernożyckim miała czworo dzieci: córkę Walętynę (obecnie mieszka w USA); synów: Leona (zam. w Warszawie), Mikołaja (zmarł w 2003r.) oraz Włodzimierza (zam. w Gorzowie Wlkp.) Staraniem małżonków Heleny i Witalisza Kiernożyckich została wybudowana cerkiew w Zaostrowieczu. Po wojnie rodzina Kiernożyckich jako repatrianci przybyli do Polski. Osiedlili się najpierw w Ostrowie Wielkopolskim, a od 1979 roku na stałe zamieszkali w Zielonej Górze. W 1981 roku po długiej chorobie zmarł mąż pani Heleny. Helena Kiernożycka całe swoje życie poświęciła miłości do Cerkwi Prawosławnej. Zaczynając od najmłodszych lat, wraz z ojcem Mikołajem podśpiewywała w chórze cerkiewnym, aż do czasu kiedy sama prowadziła chór parafialny w Zielonej Górze. Dekretem z dnia 21 kwietnia 1986 roku Biskup Jeremiasz mianował Helenę Kiernożycką psalmistką parafii św. Mikołaja w Zielonej Górze. Oficjalne mianowanie dekretem psalmisty było swoistym podziękowaniem za wieloletni trud i serce jakie wkładała w upiększanie śpiewu cerkiewnego.

Za te zasługi Cerkiew dwukrotnie nagradzała Helenę Kiernożycką Orderem Marii Magdaleny III stopnia w 1987 i II stopnia 2007 roku. Dziękując Helenie Kiernożyckiej za ogromną pracę na dobro Cerkwi życzymy wielu lat życia na mnogaja i błagaja leta.

Galeria