Etapy VII i VIII

Opublikowany 2015/06/11

W galeriach, w dziale [Remont i rozbudowa/Dokumentacja fotograficzna] umieściliśmy galerie zdjęć dokumentujących kolejne etapy budowy (VII i VIII) związane z wykonaniem nowego dachu oraz osadzeniem kopuł. Etapy te realizowane były od kwietnia 2014 do maja 2015 roku i zostały ukoronowane zwieńczeniem świątyni 3 kopułamy oraz pokryciem całego budynku nowym zadaszeniem.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

VI etap remontu i rozbudowy

Opublikowany 2014/04/30

Pod koniec zimy 2014 r. wszczęte zostały ponownie prace nad remontem i rozbudową naszej świątyni. Kolejny VI już etap obejmował swoim zakresem:

  • Wykonanie żelbetowej ramy przestrzennej stanowiącej podstawę do trzonu kopuły środkowej
  • Wykonanie trzonu kopuły środkowej oraz elementów ozdobnych do struktury elewacji
Prace trwały od początku lutego do początku kwietnia.
Obecnie oczekujemy na zakończenie prefabrykacji charakterystycznej cebulastej, złoconej kopuły, która ma zostać osadzona na gotowym już trzonie.
Uwieńczeniem tego etapu, zgodnie z planem, ma być osadzenie na kopule krzyża. Poświęcenie krzyża planowane jest na dzień Święta Parafialnego (22 maja 2014 r.)
Zdjęcia z realizacji VI etapu remontu i rozbudowy można znaleźć w kolejnej galerii. Zamieszczone tam zostały również zdjęcia dokumentujące kolejne fazy wykonywania kopuły.
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

V etap remontu i rozbudowy

Opublikowany 2014/02/16

Pod koniec 2013 roku został zrealizowany następny, V etap naszej przebudowy cerkwi. Wykonano dwa żelbetowe podciągi nad dachem istniejącej światyni o rozpietości 10,5 m z poprzecznym ich usztywnieniem w narożach i wypełnieniem ścian nawy środkowej oraz wykonano dwa żelbetowe podciągi - płatwi kalenicowych łączących wieżę dzwonnicy z belką żelbetową środkową o długości ok 4 metrów i belki żelbetowej nad częścią ołtarzową na której bedzie oparta wieżyczka ołtarzowa.

Dokumentacja fotograficzna tego etapu została umieszczona w GALERII "Etap V", do której obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zakończenie IV etapu remontu i rozbudowy

Opublikowany 2013/04/29

Kolejny IV etap remontu i rozbudowy naszej świątyni polegał na prefabrykacji zwieeńczeenia dzwonnicy wraz z kopułą i krzyżem oraz oadzeniu ich na wcześniej przygotowanej, murowanej wieży. Etap udało się ukończyć w ostatnich dniach Wielkiego Postu, dzięki czemu budynek tuż przed świętem Paschy stał się bardziej okazały i odzyskał symbol św. Krzyża.

Zdjęcia z tego etapu realizacji rozbudowy umieszczono w galerii "Remont i rozbudowa cerkwi - Etap IV".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zakończenie III etapu rozbudowy i remontu cerkwi

Opublikowany 2012/12/16

W pierwszej połowie grudnia 2012 r. zakończyły się prace związane z zaplanowanym III etapem robudowy. Zdjęciami pokazującymi ukończone (stan surowy) dzwonnicę i przedsionek, uzupełniliśmy galerię III etapu.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Trwa realizacja prac III etapu rozbudowy świątyni

Opublikowany 2012/11/14

Zakres obecnie realizowanych robót obejmuje:

Wykonanie wieńca żelbetowego na poziomie + 5,49 m,

Wykucie bruzd w istniejącym murze wraz z wykonaniem łukowego sklepienia żelbetowego, oraz trzpieni żelbetowych do poziomu stropu antresoli.

W zakres robót wchodzi również wykonanie żelbetowych podciągów poprzecznych- wieży, wraz z żelbetową, monolityczną płytą stropową o grubości 10 cm.

Zdjęcia ilustrujące postęp prac umieściliśmy w zakładce "Remont i rozbudowa\Dokumentcja fotograficzna".

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rozpoczęcie II etapu remontu i rozbudowy świątyni

Opublikowany 2012/08/06

Rozpoczął się II etap przebudowy cerkwi.  Obejmuje on:


Podetap A: Wzniesienie ścian konstrukcyjnych ze słupami żelbetowymi  do poziomu posadowienia podciągów stalowych (w części poszerzenia Nawy). Zakres robót obejmuje wymurowanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych gr.25 cm, wykonanie wieńców pośrednich, wykonanie czterech słupów żelbetowych do wysokości oparcia belek stalowych konstrukcji głównej dachu wieży.


Podetab B: Wzniesienie ścian konstrukcyjnych wieży antresoli do poziomu +7,13, wraz z wykonaniem  dwóch stropów gęsto żebrowych na poziomie + 3,00 i + 5,75. Zakres robót obejmuje - ,  Wzniesienie ścian konstrukcyjnych wieży antresoli do poziomu +7,13, wraz z wykonaniem  dwóch stropów gęsto żebrowych na poziomie + 3,00 i + 5,75 Zakres obejmuje również wykonanie nadproża w ścianie istniejącej, oraz wszystkich wieńców aż do poziomu + 7,38.   Wszystkie powyższe prace będą wykonywane w technologii umożliwiającej użytkowanie CERKWII w czasie prac.  


Podetap C: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej istniejących ścian fundamentowych (podwalin) oraz instalacji uziemienia otokowego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

PRACE BUDOWLANE ROZPOCZĘŁY SIĘ

Opublikowany 2012/07/03

Po długotrwałych procedurach administracyjnych, nasza parafia pozyskała w końcu Decyzję o pozwoleniu na budowę. Otworzyło to drogę do wyboru Wykonawcy i rozpoczęcia prac. Roboty zostały podzielone na kilka etapów, zgodnie z opracowaną przez naszego parafianina Specyfikacją Robót.

 

Do wykonania w miesiącach czerwcu i lipcu 2012 r. wyznaczono etapy A, B i C.

Obejmują one odpowiednio:

 

ETAP A: Rozebranie przedsionka z budową parteru wieży

ETAP B: Rozbudowa podłużnych ścian nawy- w części podziemnej

ETAP C: Wykonanie izolacji poziomej istniejących ścian przyziemia metodą podcinania.

 

Prace wykonuje firma budowlana wybrana w maju br. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w lipcu 2012 r.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ministerstwo Kultury i Sztuki uchyliło niekorzystne postanowienie

Opublikowany 2012/01/29

Na drodze do pozyskania Pozwiolenia na Budowę dla naszej parafialnej inwestycji stanęła istotna przeszkoda w postaci niekorzystnego dla nas Postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W postanowieniu tym negatywnie zaopiniowano zaprojektowane zmiany w bryle budynku. Komitet Parafialny wraz z Projektantem odwołał się od tego postanowienia do Ministra Kultury i Sztuki. Minister po zapoznaniu się z naszą argumentacją uchylił w całości Postanowienie LWKZ w Zielonej Górze, co daje szansę na wznowienie procedury.Ponowne postanowienie LWKZ jest spodziewane w lutym 2012 r. Mamy nadzieję, że tym razem będzie ono korzystne dla naszej wspólnoty. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Trwa procedura pozyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowę

Opublikowany 2011/06/21

W maju b.r. Projektant ukończył Projekt Budowlany rozbudowy naszej cerkwi i sporządził Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszczęta procedura administracyjna została wstrzymana pod koniec maja w związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących zapewnienia miejsc parkingowych w pobliżu obiektu. Obecnie uzgodnienia te zostały sfinalizowane i w przyszłym tygodniu nastąpi wznowienie procedury. Jeżeli nie wystąpią kolejne przeszkody pozwolenie na budowę powinno być prawomocne już w lipcu b.r., co pozwoliłoby w bierzącym sezonie budowlanym rozpocząć wykonywanie najpilniejszych prac.

 

Dzięku uprzejmości jednego z parafian wspólnoty prawosławnej w Słubicach, na podstawie dokumentacji technicznej, powstaje komputerowa wizualizacja naszej cerkwi. Docelowo wizualizacja umożliwiać będzie tzw. wirtualną wycieczkę dookoła budynku oraz po jego wnętrzu. Obecnie dostępne są już pojedyncze sceny. Ich większy wybór zamieszczono w galerii dotyczącej remontu.

 


Przeczytaj pozostałą część wpisu »